Vitajte na našej stránke

Vítame Vás na stránke Klubu Erasmus + s názvom Komunikujeme s Európou v Základnej škole Viliama Záborského.

Sme radi, že sme zapojení už v treťom medzinárodnom projekte s názvom „Socialize, observe, learn - Komunikuj, pozoruj a uč sa“. Počas nasledujúcich dvoch rokov opäť osobne navštívime a spoznáme kultúru a život rovesníkov v krajinách Európy : Nemecko, Turecko, Litva, Grécko a Taliansko. V Heidelbergu neďaleko Frankfurtu budeme s hrdosťou reprezentovať Slovensko a naše mesto Vráble už v decembri tohto roku .

English : Welcome to the Erasmus Club called Communicate with Europe in the Primary School of William Záborský.

We are pleased to have been involved in the third international project called „Socialize, observe, learn“. During next two years we are going to visit and get to know the culture and life in European countries: Germany, Turkey, Lithuania, Greece and Italy.

Tuesday, June 16, 2015

Exkurzia klubu Erasmusplus

V júni 2015 sa žiaci pracujúci v klube Erasmusplus zúčastnili exkurzie - Spoznajme Slovensko. Spoločne s niektorými rodičmi sme navštívili kúpeľné mesto Piešťany, plavili sa po rieke Váh a obdivovali hrad Beckov. Strávili sme spolu pekný deň.


On 16 June 2015 we organized excursion for pupils working in Erasmusplus club and some parents. We visited Piešťany - our famous spa town, sailed in the ship on our river Váh and admired the castle Beckov. We spent great time together.


Saturday, May 16, 2015

Meeting in Lithuania - Pobyt v Litve v máji 2015


Litva je jednou z pobaltských krajín a my, žiaci a učitelia ZŠ V. Záborského sme ju mohli spoznať vďaka nášmu medzinárodnému projektu Erasmus+ „Socialize, observe, learn“ . Opäť sme prežili  pekný týždeň na výmennom pobyte v jednej z európskych krajín, tentoraz v mestečku Kačerginė pri Kaunase. Naše dobrodružstvo začalo v nedeľu 3. mája 2015 zaujímavo hlavne pre tých z nás,  ktorí cestovali lietadlom  prvýkrát.  Ubytovaní sme boli na internáte priamo v partnerskej škole spoločne so žiakmi z Turecka, Talianska , Nemecka a Litvy. Bolo to super, lebo sme si mohli overiť naše komunikačné zručnosti v angličtine a zažili sme spolu aj veľa zábavy pri rozličných aktivitách – spoločne sme športovali, tancovali, spievali, tvorili koláže o našich krajinách, prezentácie,  ... Navštívili sme hlavné mesto Vilnius, obdivovali jeho historické pamiatky, zaujal nás aj hrad Trakai, a staré mesto v Kaunase. Ako žili ľudia v Litve v minulosti sme sa dozvedeli  v skanzeme  Rumšiškės a my sme skonštatovali, že sa veľmi podobal životu našich predkov. Spoznali sme Litvu ako krásnu prímorskú krajinu s nádhernou prírodou, veď aj mestečko Kačerginė sa nachádza uprostred rozsiahlych lesov. Možno práve preto sme sa tu s našimi priateľmi cítili príjemne, našli sme si veľa nových kamarátov a domov sa nám odchádzalo veľmi ťažko. Bol to krásny pobyt a zanechal v nás veľa nezabudnuteľných spomienok a zážitkov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie  s našimi priateľmi v Istanbule v októbri 2015 . 

Žiaci klubu Erasmus+, ZŠ V. Záborského

English : Lithuania is one of the Baltic countries and  we spent a nice week here in the exchange visit  in the town Kacergine near  Kaunas. Our adventure began on Sunday, May 3, 2015 particularly for those of us who traveled by plane for the first time. We were staying at the hostel directly at the Lithuanian school together with pupils from Turkey, Italy, Germany and Lithuania. It was great because we could verify our communication skills in English and we had a lot of fun together in various activities -  we played sport, danced sang, created  a collage of our countries, presentations, ... We visited the capital city of Vilnius, admired its historical monuments, Trakai castle and old town of Kaunas. As people lived in Lithuania in the past we learned in Rumšiškės open air museum . We knew Lithuania as the beautiful seaside landscape with beautiful nature, because the town Kacergine is in the middle of extensive forests. Maybe that's why we felt here with our friends so comfortable, we found lots of new friends . It was a nice stay and we brought a lot of unforgettable memories and experiences.  


Some photos :In Lithuania we presented the presentation about our country Slovakia, the calendar and the brochure about our region.


V Litve sme prezentovali  prezentáciu a kalendár o prírodných

krásach a kultúrnych pamiatkach Slovenska a brožúru o 

našom regióne. Za správne odpovede nášho kvízu dostali súťažiaci malé darčeky.
Sunday, April 26, 2015

Drama Festival in Nitra

Žiaci pracujúci v krúžku "Anglické divadlo" sa so scénkou "Začarovaná Ela" zúčastnili Divadelného festivalu v angličtine v Nitre v apríli 2015. Žiaci zaujali vizuálnym stvárnením scénky, kostýmami, tancom i hudbou a od poroty získali krásne ocenenie. 


Meeting in Germany in Heidelberg in December 2014

Medzinárodné stretnutie v Heidelbergu v decembri 2014

Témou pobytu bola hudba a zároveň sme diskutovali o projekte a pláne aktivít. 

Všetci zúčastnení žiaci pripravili pekný medzinárodný program s piesňami a tancami  z partnerských krajín. Spievali sme po taliansky, litovsky, turecky, nemecky  i slovensky.