Vitajte na našej stránke

Vítame Vás na stránke Klubu Erasmus + s názvom Komunikujeme s Európou v Základnej škole Viliama Záborského.

Sme radi, že sme zapojení už v treťom medzinárodnom projekte s názvom „Socialize, observe, learn - Komunikuj, pozoruj a uč sa“. Počas nasledujúcich dvoch rokov opäť osobne navštívime a spoznáme kultúru a život rovesníkov v krajinách Európy : Nemecko, Turecko, Litva, Grécko a Taliansko. V Heidelbergu neďaleko Frankfurtu budeme s hrdosťou reprezentovať Slovensko a naše mesto Vráble už v decembri tohto roku .

English : Welcome to the Erasmus Club called Communicate with Europe in the Primary School of William Záborský.

We are pleased to have been involved in the third international project called „Socialize, observe, learn“. During next two years we are going to visit and get to know the culture and life in European countries: Germany, Turkey, Lithuania, Greece and Italy.

Wednesday, October 22, 2014

Sing and dance

1st Project Day of our Erasmus+ project 

V škole sme si zorganizovali 1. projektový deň pod názvom " Spievaj and tancuj" , pretože 1. téma je hudba. 22. októbra 2014   sa popoludní  stretli žiaci našej školy v klube Erasmus  a spolu sme strávili peknú hodinku pri skvelých aktivitách. Naskôr sme sa rozprávali o projekte a krajinách zapojených do projektu - o Nemecku, Litve, Turecku, Grécku a Taliansku. Potom nám zatancovali a zaspievali žiaci folklórneho krúžku. Hrou na gitare a spevom slovenských i anglických piesní, disko  a Hip - Hop tancom nás potešili žiaci 5. A a 9. ročníka.  Bol to pekný medzinárodný zážitok.
Projektový deň s tým istým názvom sme v januári 2015 prezentovali aj širokej verejnosti a zástupcom Mestského úradu.